Reitit

Lauantai 1.7.2023

Reittikuvaus – Vaarojen kierto 150 km

Lataa reitin .GPX-jälki tästä.

Lauantaipäivän etappi käsittää Kajaani–Sotkamo-alueen kovimmat nousut Leihuvaaran, Naapurinvaaran ja Vuokatin. Muutoinkin reitti on vaihtelevaa maastoa, ja ensimmäisen päivän osuus voidaan luokitella vaativaksi. Reitti on kokonaan päällystettyä tietä, jonka kunto on keskimäärin hyvä.

Tarkempi kuvaus ja kohokohdat:

Vuokatista lähdetään etenemään kohti Kajaania niin sanottua pohjoispuolen tietä (maantie 899). Alku on helppoa, kunnes noin 18 kilometrin kohdalla alkaa noin 5 kilometriä käsittävä nousuosuus Leihuvaaralle (Pohjavaaralta tie vaihtuu numeroksi 8990). Leihuvaaralle noustaan loivalta puolelta, mutta joka tapauksessa loppua kohti tiukkeneva nousu on vaativa ja alastulo on yksi reitin vauhdikkaimmista laskuista.

Kuluntalahdesta käännytään kohti pohjoista (Kulunnantietä Jormuaan). Jormuassa vaihdetaan valtatielle 5, jota pitkin jatketaan Kontiomäkeen. Valtatie 5:llä kuuluu kiinnittää erityistä huomiota muuhun liikenteeseen, koska se on reitin vilkkaiten liikennöity tieosuus! Pian Kontiomäen jälkeen on reitin 1. huoltopiste tien oikealla puollella p-paikalla 42 km ajon jälkeen.

Huoltopisteen jälkeen noin 45 kilometrin kohdalla käännytään kauas itään vievälle Vartiustielle (kantatie 89). Vartiustien profiili on mukavasti kumpuilevaa ja mahdollisesti jalkoja lievästi hapottavaa kainuulaista töppyrää, jonka varrella sijaitsee lievästi jalkoja hapottavan nousun Härmänmäen päälle. Härmänmäen jälkeen seuraa mukavan vauhdikas lasku kohti Revonkantaa.

Revonkannasta (maantie 888) 60 kilometrin kohdalla käännytään kohti Sotkamoa hieman loivapiirteisemmälle tielle, jonka raskausaste riippuu pitkälti vallitsevasta tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Navakalla etelätuulella hyvä peesaustaito ja vahvat vetäjät tulevat erityisesti tarpeeseen. 71 km kohdalla 2. huoltopiste sijaitsee ajosuunnassa tien vasemmalla puolella p-paikalla.

Sotkamosta noin 25 kilometriä pohjoiseen päin (maantiellä 888) oikealla on Huovisnäreikkö, joka on sotkamolaisen kirjailija Veikko Huovisen muistoksi perustettu nimikkometsä.

Kaitainsalmelta 91 kilometrin kohdalla käännytään oikealle edelliseltä päivältä tutulle Viinatielle (maantie 9000), jota jatketaan aina Naapurivaaran takamaille saakka. Tämän jälkeen onkin edessä reitin haastavin osuus. Naapurinvaaran kohdalla matkaa on tehty noin 100 kilometriä, ja nousun jälkeen Naapurinvaaran päältä aukeaa upea maisema kohti Vuokattia ja Nuasjärveä. Naapurinvaaralta lasketaan vauhdikkaasti alas Pohjavaarantielle (maantie 899) asiaan kuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Heikohko tienpinta voi hankaloittaa laskua.

Reitin 3. huoltopiste on 114 km kohdalla Vuokatissa ja samalla ohitetaan kutsuvasti odottavan Break Sokos Hotel Vuokatin terassi jatkaen kohti Joensuuta (maantie 899).

Juurikkalahdessa käännytään jyrkästi oikealle kohti Kajaania (valtatie 6), jolloin matkaa on taitettu 127 kilometriä.

Vuokatin vaarajonon paikoin vertikaalisesti haastavan ylityksen jälkeen käännytään Eevalassa kohti Vuokattia (kantatie 76), ja kilometrejä on takana 140. Loppuhuipennuksena kiivetään Vuokatin vaaralle (maantie 8741). Vaaran nousu on jyrkkä, noin 10 %, ja mukavuutta kestää 1,7 kilometriä. Reitin kohokohta on Vuokatinvaaran yläparkkipaikan päällä, minkä jälkeen rullataan asiaan kuuluvaa varovaisuutta (huomiota tulee kiinnittää vastaantuleviin pyöräilijöihin ja muuhun liikenteeseen) noudattaen Break Sokos Hotel Vuokattiin lauantain etapin maaliin nauttimaan maistuvasta ruuasta ja palautumaan päivän pyöräilystä. HUOM! Ajanotto loppuu Vuokatinvaaran päälle, joten sieltä eteenpäin voi rullailla ihan rauhallisesti Sokos hotellille.

Vauhtiryhmät

 1. 35–40 km/h vapaan vauhdin ryhmät
 2. 30–32 km/h keskinopeusryhmät
 3. 25 km/h keskinopeusryhmät
  • 1 vastuuvetäjä ja 2 varavetäjää per ryhmä (vetäjät ovat Kainuun Pyöräilijät seuran puolesta)
  • 45 ajajaa per ryhmä

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden reitti- ja huoltopistemuutoksiin.

Sunnuntai 2.7.2023

Reittikuvaus – Tour de Nuas 85 km

Lataa reitin .GPX-tiedosto tästä.

Sunnuntain reitti kiertää Vuokatin ja Kajaanin välisen Nuasjärven. Tiestö on päällystettyä ja pääosin hyväpintaista. Reitti kulkee kainuulaisissa vaaramaisemissa, ja kokonaisuutena se voidaan luokitella keskivaikeaksi.

Tarkempi kuvaus ja kohokohdat:

Vuokatista lähdetään kohti Kajaania tietä numero 76. Eevalan risteyksestä (maantie 8740) jatketaan suoraan Parkuan tielle (maantie 870), josta jatketaan luoteeseen kohti Kajaania.

Ensimmäiset 10 kilometriä ovat helppoa ja pääosin laskuvoittoista maastoa. Noin 10 kilometrin ajon jälkeen on noin 7 kilometrin pituinen nousuvoittoinen osuus. Kyse on niin sanotusta loivasta voimanoususta. Nousuosuus päättyy reitin korkeimpaan kohtaan (255 metriä meren pinnasta) Parkuan kylälle. Tästä reitti jatkuu nopeana ja loivan laskuvoittoisena Kajaaniin saakka (valtatie 6). Kajaani ohitetaan Kehräämöntietä Petäisenniskan teollisuusalueen kautta valtatielle 5.

Kajaanin jälkeen reitti jatkuu Takkarannan ja Kuluntalahden pikkuteiden kautta Jormualle. Maasto on miellyttävän vaihtelevaa.

Noin 57 kilometrin kohdalla käännytään Jormualta oikealle kohti Pohjavaaraa ja Vuokattia (maantie 899). Tästä alkaa reitin toinen niin sanottu voimanousu, jolla on mittaa noin 4,5 kilometriä. Huippukohta (202 mmp) saavutetaan noin 5 kilometriä ennen Pohjavaaran kylää. Pohjavaaralta käännytään vasemmalle kohti Vuokattia. Vuokatin tieltä käännytään noin 69 kilometrin kohdalla vasemmalle niin sanotulle Viinatielle (maantie 9000), joka on saanut nimensä kuhmolaisten viinanhakureissuista, sillä Kuhmossa ei ollut Alkon myymälää ennen vuotta 1969. Hietaperän ja Taivalkankaan välinen tie sai tästä johtuen Viinatien nimen.

Viinatie on hieman heikossa hapessa, joten kannattaa varoa kuoppia.

75 kilometrin kohdalla käännytään Viinatieltä oikealle kohti Naapurinvaaraa (maantie 9010). Tässä vaiheessa edessä on reitin kovin nousu. Naapurinvaaralle noustaan portaittain, ja ennen viimeistä ”porrasta” todennäköisesti vapaan vauhdin ryhmäläisetkin joutuvat vaihtamaan pienelle eturattaalle – ainoan kerran reitillä. Naapurinvaaran päältä aukeaa reitin upein maisema kohti Vuokattia ja Nuasjärveä. Naapurinvaaralta lasketaan vauhdikkaasti alas Pohjavaarantielle (maantie 899) asiaan kuuluvaa varovaisuutta noudattaen. Heikohko tienpinta voi hankaloittaa laskua.

Loppuosa reitistä on helppoa, tasaista ja nopeaa. Maaliin Break Sokos Hotel Vuokatille saavutaan noin 85 kilometrin ajon jälkeen.

Vauhtiryhmät

 1. 35–40 km/h vapaan vauhdin ryhmät
 2. 30–32 km/h keskinopeusryhmät
 3. 25 km/h keskinopeusryhmät
  • 1 vastuuvetäjä ja 1 varavetäjä per ryhmä
  • 45 ajajaa per ryhmä

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden reitti- ja huoltopistemuutoksiin.


Ilmoittaudu Tour de Kainuuseen 2023